Πέμπτη, Απριλίου 19, 2012

H Φύση τω Πραγμάτω


Για τούτο οπού 'ναι φρόνιμος , μηδέ χαθή στα πάθη 
Το ρόδο κι όμορφος αθός γεννάται μες στ' αγκάθι. 


Και κάθα είς που εδιάβασεν εδά κι ας το κατέχη : 
Μη χάνεται στον κίνδυνο, μα πάντα ελπίδα άς έχη.