Πέμπτη, Ιανουαρίου 21, 2010

Social Fucking!!!

Μετά το social networking ,to ...social fucking!

Σιγά μην δεν εκμεταλευόμασταν το νέο μαραφέτι ,για κάτι που οι της γής οι κολασμένοι επιδίδονται μετά μανίας από κτίσεως Ρώμης...την Μπουρδελότσαρκα!

Έτσι το εκμεταλευτήκαμε και ως άλλοι Μουρατίδηδες και Ψινάκηδες βαθμολογούμε τις υπηρεσίες αυτές με φιδώ ,με προσοχή ,με αντικειμενικότητα αλλά και υπερηφάνια στο αλλόκοτο αυτό ,xfactor της μοναξιάς!
Ιδού μια γλαφυρότατη περιγραφή από κάποιον μαίτρ ,από ότι φαίνεται ,του είδους τον Κο bakalhs...

"...Ἡ ὀλίσθησις τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμὸν ἦτο πασιφανεστάτη τὴν προηγουμένην Παρασκευὴν 15.01.2010 ὅτε ἅπαντα τὰ πορνεῖα ἐξαιρέσει τριῶν ἦσαν κλειστὰ κατὰ τὴν ἑσπερινὴν φυλακὴν συνεπείᾳ ἀπειλῶν ἐπιδρομῶν ἐκ τῶν πραιτωριανῶν τοῦ κ. Χρυσοχοΐδου. Ἐστάθημεν ὅμως τυχεροὶ διότι ἡ λυχνία τοῦ οἰκίσκου αὐτοῦ τῆς ὁδοῦ Ἀγαθουπόλεως ἔφεγγε πληρούσα τὴν καρδίαν μας θάλπους.

Ἡ Ἀλέξια εἶναι 20ετὴς Βουλγαρὶς μὲ κωμικὸν πρόσωπον χαρακτηριζόμενον ὑπὸ τοῦ μεγάλου κενοῦ μεταξὺ τῶν κοπτήρων τῆς ἄνω γνάθου, πλατείαν ρίναν καὶ κυανοχρόων φακῶν ἐπαφῆς ἐν τοῖς ὀφθαλμοίς. Ἡ συνέχισις τῆς ἐνατενίσεὼς της ὅμως καταστέλλει κᾶθε διάθεσιν ἀστεϊσμοῦ διότι συναντώμεν ὡραιώτατον σφριγηλὸν κορμὸν, ἁρμονικὰ στήθη αρ. 2,5 μὲ εὐμεγέθεις θηλάς, μακρεῖς πόδας καὶ ὀρεκτικώτατα ὀπίσθια. Τὰ 20 εὐρὼ καταβάλλονται καὶ μεθ΄οὕ πολὺ τὸ κοράσιον εἰσέρχεται ἐν τῷ κοιτώνι λικνιζόμενον, ἀκκιζόμενον καὶ χαριεντιζόμενον μὲ τὰ ἐλάχιστα Ἑλληνικὰ της.

Ἐπιδίδεται εἰς κεχαριτωμένα λόγῳ ἀπειρίας προκαταρκτικά, κινουμένη ζωηρῶς, προβαίνει εἰς πεολειχίαν ὅπου ἡ ἔλλειψις προϋπηρεσίας καθίσταται έμφανής, πλὴν ὅμως ἐπιμένει ἐπὶ πολὺν χρόνον ὥστε ἀναγκαζόμεθα νὰ τὴν διακόψωμεν διὰ νὰ μὴν ὁλοκληρωθῇ ἀδόξως ἡ πράξις. Ἀκολούθως κάθεται ἐπὶ τοῦ πέους μὲ ἀρκετὴν ὄρεξιν καὶ ἁρμενίζει. Τὸ τέλος ἐπέρχεται εἰς ἱεραποστολικὴν στάσιν ὅπου χρειάζεται νὰ καταβάλωμεν μεγάλας προσπαθείας διὰ νὰ καθυστερήσωμεν τὴν ἐκτόνωσιν καὶ ἀπολαύσωμεν δι ὁλίγον ἀκόμη τὸ νεανικὸν σῶμα κάτωθὲν μας.

Μαζὶ μὲ τὴν Ρουμανίδα συνονώματὸν της, 2 νέαι καὶ ἐξελίξιμαι πόρναι. 2 καλοὶ οἰωνοὶ ἐν μέσῳ τοῦ περιβάλλοντος σκότους τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος..."

Thats all folks...!!!